خرید مستقیم آبخوری کله قندی به قیمت درب کارخانه

با توجه به میزان مصرف آب روزانه طیور در مرغداری ها که بخشی از هزینه های سالن پرورش را شامل میشود فراهم نمودن آب سالم و تمیز نیز اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا

بیشتر بخوانید